Swe

허세 훈련 ██/██/1969:

Låt mig förtälja, om den mäktigaste här någonsin skådad,
en här fruktad av såväl jätte som av gud, en här av män hårda som stål,
en här vars hjärtan ej känner fruktan, en här av män gjutna i blod,
över haven seglade de, bortom haven segrade de, med eld och död härjade de,
med yxa, svärd och spjut och sköld, männen som segrar i eld,
Stiftelsens män, stöpta i stål och blod och död.

나의 말을 들으라, 내가 본 최강의 군대를 이야기하리니,
거인과 신들도 그 앞에서 몸을 떨었으니, 피로 물든 인간들의 군대로다,
바다를 넘어 그들은 항해했고, 바다를 넘어 그들은 업적을 쌓았으니, 불과 죽음으로 그들은 파괴했고,
도끼와 검과 창과 방패로, 불 속에서 환희하는 군대여,
재단의 군대여, 강철과 피와 죽음으로 물들었으니.


🈲: SCP 재단의 모든 컨텐츠는 15세 미만의 어린이 혹은 청소년이 시청하기에 부적절합니다.
따로 명시하지 않는 한 이 사이트의 모든 콘텐츠는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-동일조건변경허락 3.0 라이선스를 따릅니다.