Slov

허세 훈련 ██/██/1983:

Na tisícich pleciach stojí
Tisíc mozgov žije ňou
Nadácia - ľudstva žitie
Jej jedinou úlohou

Agent, vojak, vedec v plášti
černokňažník v obleku
Bok po boku svorne stoja
nedajú sa k úteku

Čo by hromy kol' nich bili
Žrať ich zachcel večný plaz
Svojim umom zhatia silu
rozvrátivšiu sveta ráz

Tisíc divov, tisíc zmarov
tisíc hračiek prírody
Každú z nich dnes číslo zdobí
človeku viac neškodí

A ty, bože, že vraj vojny
s ľudským umom chceš sa biť?
Pred tebou už mnohí chceli.
Zostala im holá riť.

수천의 어깨를 타고
수천의 마음에 거하노니
재단이여! 인류의 구원이
오직 하나의 숙원이네.

요원이여, 군인이여, 백의의 과학자여,
기적의 제복을 입은 노동자들이여,
손에 손을 맞잡고 연대해 일어섰네
적에 맞서 굳세게.

천둥이 그들 사이를 내리칠지라도,
어떤 도마뱀이 그 이빨을 드러낼지라도,
그들의 시설이 그 힘을 타개하리
세상을 해체할 힘을

수천의 환상도, 수천의 파멸도,
수천의 자연의 장난감도,
모조리 번호를 붙였으니
우리를 더 해하지 못하리

당신은, 자칭 전쟁의 신이여
우리의 지성과 대적할 마음을 먹으려는가?
당신의 시도는 처음이 아니었으니
그 엉덩이를 걷어차 주지!

🈲: SCP 재단의 모든 컨텐츠는 15세 미만의 어린이 혹은 청소년이 시청하기에 부적절합니다.
따로 명시하지 않는 한 이 사이트의 모든 콘텐츠는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-동일조건변경허락 3.0 라이선스를 따릅니다.