Ned

허세 훈련 ██/██/1978:

Wij beschermen het universum tegen driftige peuters zoals jij. Een oorlogsgod? Wij zijn oorlog. In deze cel zul je rotten, tot de wereld je vergeten is, tot je naam is vergaan tot een mild scheldwoord op de lippen van kinderen. Wat kan een god uitrichten tegen de macht van de Foundation? Hoe breekt een vis uit het aquarium? Een hamster uit zijn kooi? Je bent afgesloten, uitgesloten en opgesloten. Net als alles dat deze realiteit en de status quo durft te bedreigen. Wij staan. Wij beschermen. Wij zijn de handhavers van normaliteit. Kniel voor ons.

우리는 우주를 당신 같은 성질 급한 애들로부터 보호하지. 전쟁의 신? 우리가 전쟁이네. 이 격리실에서 당신은 세계가 당신을 잊을 때까지, 당신의 이름이 어린이들의 시시껄렁한 저주로 타락하여 쓰일 때까지 썩을 거야. 신이 재단의 무력에 맞서 무엇을 할 수 있으리라 생각하지? 물고기가 어찌 그 수조를 탈출하겠나? 햄스터가 어찌 그 우리를 탈출하겠나? 당신은 차단됐고 탈락했고 갇혔어. 이 현실과 상태를 위협하려 시도한 다른 모든 것들처럼 말야. 우리는 굳건하네. 우리는 보호하네. 우리가 정상성의 집행자네. 우리 앞에 무릎 꿇으라.

🈲: SCP 재단의 모든 컨텐츠는 15세 미만의 어린이 혹은 청소년이 시청하기에 부적절합니다.
따로 명시하지 않는 한 이 사이트의 모든 콘텐츠는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-동일조건변경허락 3.0 라이선스를 따릅니다.