Cze

허세 훈련 ██/██/1930:

Jen Nadace tu moc nosí,
ostatní jsou před ní nazí.
Nepříteli, třes se, běž,
či v jezeru krve lež.
Jen Nadace zvítězí,
volná od všech přítěží.

오직 재단이 이곳 권좌에 앉아 있으니,
다른 모든 이들은 그 앞에 발가벗겨졌도다.
적들은 몸을 떨고 달아나니,
그렇지 않으면 피 웅덩이에 누워 있을진저.
재단만이 승리의 기쁨을 맛보리라,
모든 죽음의 무게로부터 해방된 채.

🈲: SCP 재단의 모든 컨텐츠는 15세 미만의 어린이 혹은 청소년이 시청하기에 부적절합니다.
따로 명시하지 않는 한 이 사이트의 모든 콘텐츠는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-동일조건변경허락 3.0 라이선스를 따릅니다.